JavaScript đã bị tắt trong trình duyệt. Xin hãy bật lên. Làm thế nào để bạn sử cookies?.
Tôi là:
Tôi là
Tôi đang tìm kiếm:
Tôi tìm
Tuổi:
Độ tuổi tuổi
Từ:
từ
thành phố
Thêm tuỳ chọn:
đã chọn đã chọn Chọn tuỳ chọn thêm tuỳ chọn thêm thêm lựa chọn
Tìm
Làm quen United States, Ashburn

Tìm kiếm không hiển thị bởi vì bạn đã vô hiệu hóa «tham gia hồ sơ cả bạn trong tìm kiếm». Để xóa giới hạn bạn phải

Интересный факт - А знаете ли Вы, что Знакомства Mail.ru и Рамблер Знакомства используют технологии Wamba.ru, поэтому база пользователей у них одинаковая. Помимо этих гигантов (знакомств на rambler.ru и сайта знакомств майл.ру) на платформе Wamba работают тысячи сайтов, что обеспечивает Единой Службе Знакомств и Общения Мега популярность!

А при чём здесь Мамба? - спросите Вы! В 2013 году, в связи с выходом на международный уровень, сеть знакомств Mamba.ru поменяла название на Wamba.com. Дело в том, что права на все международные домены «mamba» уже давно принадлежат одноименному производителю жевательных конфет! Наверняка, многие помнят эту рекламу из детства :)


          Вход на сайт на мою страницу ⇒ Войти!                        Добавьте сайт в Закладки (Ctrl + D), чтобы никогда не забыть его адрес :-)

          Регистрация на сайте бесплатная (полный доступ)       Если вас интересуют бесплатные знакомства без регистрации ⇒ Объявления
Thanh toán dịch vụ thành công

Dịch vụ sẽ được kích hoạt trong vài phút.
Đồng ý

1 lỗi xảy ra

Tải lại trang và thử lại trong 5 phút
Đồng ý